Važno obaveštenje - promena adrese

Poštovani članovi Regionalne lekarske komore Beograda,

Od ponedeljka 20.06.2016. godine, nova adresa Regionalne lekarske komore Beograda je ulica Makenzijeva br. 53, sprat III.
Kancelarija u ulici Kraljice Natalije br. 3 neće biti u funkciji.
Telefonski brojevi ostaju nepromenjeni: 011/3626-196, 3626-197 i 3626-198.

S poštovanjem,
Predsednik Regionalne lekarske komore Beograda

Javni poziv organizatorima KME

Pozivaju se organizatori akreditovanih programa kontinuirane edukacije za lekare, da prijave svoje programe Regionalnoj lekarskoj komori Beograda, ukoliko žele da se isti održavaju uz tehničku podršku Regionalne lekarske komore Beograda.

Prijavu mogu podneti: isključivo organizatori akreditovanih besplatnih predavanja za lekare.

Regionalna lekarska komora Beograda obezbediće organizatorima KE prostor i tehničku podršku stručne službe Regionalne lekarske komore Beograda. Prijava akreditovanih programa vršiće se u toku 2016. godine.
Prijave podneti lično ili putem pošte na adresu Kraljice Mekenzijeva 53 sprat III, Beograd.

HISPA kongres

HISPA kongres 21-22. oktobar 2016.

Poštovane kolege,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo i pozovemo da učestvujete na Internacionalnom kongresu Međunarodnog udruženja za vaskularno zdravlje (International Society of Vascular Health - ISVH) i Udruženja centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga (HISPA) koji će se održati u Beogradu u hotelu Crowne Plaza, 21. i 22. oktobra 2016. godine.

Sajt na kome se možete registrovati i poslati abstrakt je HISPA ili direktno na sajtu kongresa hispa-kongres.webix.tv.

Abstrakti koji će biti primljeni će biti objavljeni u supplement-u ISVH međunarodnog časopisa.

Pozivam Vas da uzmete aktivno učešće u radu kongresa. Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

Obavezni podaci za imenik LKS

Poštovani članovi,
Obaveštavamo Vas da je vaša obaveza, po Zakonu o komorama zdravstvenih radnika i Statutu LKS, da sve promene bitne za upis u imenik Lekarske komore Srbije, a odnose se na lične podatke, podatke o zaposlenju, obrazovanju, naučnom i nastavnom zvanju, kao i sve druge bitne činjenice iz nadležnosti Komore, prijavite stručnoj službi Regionalne lekarske komore Beograda u roku od 30 dana od dana nastanka te promene.
Konkretne podatke bitne za imenik LKS možete videti klikom na sledeći link

Obaveštenje - obnovljene licence 01.01.2016.

U nastavku se nalazi spisak do sada odštampanih licenci, a koje su obnovljene sa 01.01.2016. godine. Licence se mogu preuzeti u prostorijama RLK Beograda, ulica Makenzijava broj 53/3. Lekari mogu proveriti u ustanovi u kojoj su zaposleni, da li su njihove licence u međuvremenu već preuzete od strane matične ustanove.

*Spisak ne obuhvata sve licence koje su obnovljene (već samo trenutno odštampane),kao ni one koje su u međuvremenu preuzete od strane lekara ili ustanova.

Spisak lekara