Važno obaveštenje - promena adrese

Poštovani članovi Regionalne lekarske komore Beograda,

Od ponedeljka 20.06.2016. godine, nova adresa Regionalne lekarske komore Beograda je ulica Makenzijeva br. 53, sprat III.
Kancelarija u ulici Kraljice Natalije br. 3 neće biti u funkciji.
Telefonski brojevi ostaju nepromenjeni: 011/3626-196, 3626-197 i 3626-198.

S poštovanjem,
Predsednik Regionalne lekarske komore Beograda

Obaveštenje - obnovljene licence 01.01.2016.

U nastavku se nalazi spisak do sada odštampanih licenci, a koje su obnovljene sa 01.01.2016. godine. Licence se mogu preuzeti u prostorijama RLK Beograda, ulica Makenzijava broj 53/3. Lekari mogu proveriti u ustanovi u kojoj su zaposleni, da li su njihove licence u međuvremenu već preuzete od strane matične ustanove.

*Spisak ne obuhvata sve licence koje su obnovljene (već samo trenutno odštampane),kao ni one koje su u međuvremenu preuzete od strane lekara ili ustanova.

Spisak lekara

Obavezni podaci za imenik LKS

Poštovani članovi,
Obaveštavamo Vas da je vaša obaveza, po Zakonu o komorama zdravstvenih radnika i Statutu LKS, da sve promene bitne za upis u imenik Lekarske komore Srbije, a odnose se na lične podatke, podatke o zaposlenju, obrazovanju, naučnom i nastavnom zvanju, kao i sve druge bitne činjenice iz nadležnosti Komore, prijavite stručnoj službi Regionalne lekarske komore Beograda u roku od 30 dana od dana nastanka te promene.
Konkretne podatke bitne za imenik LKS možete videti klikom na sledeći link

Evidencija lekara, članova Lekarske komore Srbije, sa važećom licencom avgust 2016

Podaci koji su postavljeni na sajt LKS su podaci iz informacionog sistema Lekarske komore Srbije. S obzirom na to da su svi članovi LKS u zakonskoj obavezi da prijave bilo koju promenu svojih statusnih podataka, svojoj regionalnoj komori, pravna je pretpostavka da su svi izloženi podaci tačni. Molimo članove LKS da dostave informaciju stručnoj službi Lekarske komore Srbije, ukoliko je neki od podataka u evidenciji neažuran, mejlom na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili telefonom 0113626185.

http://lks.org.rs/clanovi-lks/cid182-672/zbirka-podataka-evidencija-lekara-sa-vazecom-licencom-avgust-2016

odbor za medicinsku etiku RLK Beograda

Poseban odbor za medicinsku etiku RLK Beograda 13.07.2016.

U prostorijama RLK Beograda, u Makenzijevoj ulici 53, 13.07.2016. je održan Poseban odbor za medicinsku etiku RLK Beograda.

Glavna tačka je bila usvajanje plana rada Posebnog odbora za medicinsku etiku RLK Beograda za 2016. godinu.
Plan rada Posebnog odbora za medicinsku etiku RLK Beograda za 2016. godinu je:

  1. Kodeks medicinske etike LKS, Helsinška deklaracija- etički principi medicinskih istraživanja na ljudima, koja je usvojena 2013. godine.
  2. Građanski zakonik RS
  3. Kriza profesionalizma
  4. Etika poklona
  5. Okrugli sto - Nepotizam u zdrastvu
  6. Rizik radnog mesta (Bezbednost na radu)
  7. Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti.