• Edukacija
  • Kontinuirana edukacija
  • On-line edukacija

On-Line testovi i kursevi

ON-LINE ili tzv. elektornski kursevi i testovi kao vid edukacije podrazumevaju pohadjanje i rešavanje testova isključivo putem interneta.

Bliže informacije o registraciji i načinu pohadjanja programa nalaze se na internet stranicama organizatora.

Štampa

Platforma za edukaciju

 

Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
Platforma za edukaciju

edukacija.akademijazakme.edu.rs

 

Institut za javno zdravlje Kragujevac

 

Institut za javno zdravlje Kragujevac
Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju

kme.izjzkg.edu.rs

 

MEDRAT

 

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije
Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju

www.medrat.edu.rs

 

Virtuelna bolnica INMEDIA Simulator

 

Specijalistička lekarska ordinacija "Spridon"
Kontinuirana edukacija

www.spiridon.rs
www.inmedea-simulator.net

 

Virtuelna škola obrazovanja

 

Farmaceutska komora Srbije
Virtuelna škola obrazovanja

www.farmkom.rs/vso