nov
25

On-Line testovi i kursevi

ON-LINE ili tzv. elektornski kursevi i testovi kao vid edukacije podrazumevaju pohadjanje i rešavanje testova isključivo putem interneta.

Bliže informacije o registraciji i načinu pohadjanja programa nalaze se na internet stranicama organizatora.

Platforma za edukaciju

Lekarska komora Srbije
Platforma za edukaciju

PLATFORMA.LKS.ORG.RS

Institut za javno zdravlje Kragujevac

Institut za javno zdravlje Kragujevac
Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju

kme.izjzkg.edu.rs

MEDRAT

Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije
Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju

www.medrat.edu.rs

Virtuelna bolnica INMEDIA Simulator

Specijalistička lekarska ordinacija "Spridon"
Kontinuirana edukacija

www.spiridon.rs
www.inmedea-simulator.net

Virtuelna škola obrazovanja

Farmaceutska komora Srbije
Virtuelna škola obrazovanja

www.farmkom.rs/vso

Preporučite organizatora

Prihvatam uslove privatnosti.