Обнављање лиценце - достављање КМЕ сертификата

Обавештавамо Вас да је 12. децембра 2015. године ступио на снагу Правилник о измени Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Сл. гласник РС“, бр. 119/07, 23/09, 40/10 и 102/15).

Чланом 10. наведеног Правилника предвиђено је да:

Nastavi sa čitanjem