Skip to main content

INFEKCIJE KOD IMUNOSUPRIMIRANIH OSOBA – PROBLEMI PREPOZNAVANJA, DIJAGNOSTIKE I LEČENJA

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem

Poštovane koleginice i kolege,
Veliko nam je zadovoljstvo da najavimo Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem: Infekcije kod imunosuprimiranih osoba – problemi prepoznavanja, dijagnostike i lečenja, u organizaciji Lekarske komore Srbije – Regionalne lekarske komore Beograda, koji će se održati u Beogradu, u Hotelu Golden Tulip Zira, ul. Ruzveltova 35, od 19. do 20. aprila 2024. godine.

Novosti i dešavanja

INFEKCIJE KOD IMUNOSUPRIMIRANIH OSOBA – PROBLEMI PREPOZNAVANJA, DIJAGNOSTIKE I LEČENJA

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem

Poštovane koleginice i kolege,
Veliko nam je zadovoljstvo da najavimo Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem: Infekcije kod imunosuprimiranih osoba – problemi prepoznavanja, dijagnostike i lečenja, u organizaciji Lekarske komore Srbije – Regionalne lekarske komore Beograda, koji će se održati u Beogradu, u Hotelu Golden Tulip Zira, ul. Ruzveltova 35, od 19. do 20. aprila 2024. godine.

Nastavak