Poziv za prikupljanje ponuda za pribavljanje nepokretnosti u Beogradu

Regionalna lekarska komora Beograda u cilju prikupljanja ponuda poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica- pružaoca usluga za obavljenje procene nepokretnosti i izrade idejnog rešenja, kao i druge neophodne dokumenatacije radi učešća u postupku javnog nadmetanja čiji je predmet otuđenje poslovnih zgrada u ulici Kralja Milutina br. 54 u Beogradu.

Rok za dostavu ponuda je 3 dana od dana ove objave.