Predavanje 19.04.2019

U petak 19.04.2019. godine , u organizaciji Regionalne lekarske komore Beograd, koordinator Drugog projekta razvoja zdravstva Ministarstva zdravlja RS

Nastavak

Kongres: Vakcine - juče, danas, sutra

Poštovani članovi Lekarske komore Srbije,
Lekarska komora Srbije, Regionalna lekarska komora Beograda je organizovala besplatan međunarodni kongres ''Vakcine – juče, danas, sutra”.

Nastavak

Obaveštenje o javnoj raspravi o tekstu nacrta izmena i dopuna Statuta LKS

Drage koleginice i kolege,

Tokom prošle godine LKS je radila na izmenama i dopunama Statuta LKS. Kako bi upoznali sve delegate Skupštine LKS i RLK kao i sve druge zainteresovane kolege u prvoj polovini marta će biti organizovane „javne rasprave“.

Planiran kalendar održavanja „javnih rasprava“ o tekstu nacrta izmena i dopuna Statuta je sledeći:

Nastavak