Regionalna lekarska komora Beograda

Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Poštovani članovi,  Obaveštavamo Vas da je donet novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti dana 03.04.2019 godine, da je objavljen u Službenom glasniku br. 25/19 i da stupa na snagu, odnosno počinje da...

Nastavak