Regionalna lekarska komora Beograda

Obaveštenje o javnoj raspravi o tekstu nacrta izmena i dopuna Statuta LKS

Drage koleginice i kolege,

Tokom prošle godine LKS je radila na izmenama i dopunama Statuta LKS. Kako bi upoznali sve delegate Skupštine LKS i RLK kao i sve druge zainteresovane kolege u prvoj polovini marta će biti organizovane „javne rasprave“.

Planiran kalendar održavanja „javnih rasprava“ o tekstu nacrta izmena i dopuna Statuta je sledeći:

Nastavak