Skip to main content

INFEKCIJE KOD IMUNOSUPRIMIRANIH OSOBA – PROBLEMI PREPOZNAVANJA, DIJAGNOSTIKE I LEČENJA

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem

Poštovane koleginice i kolege,
Veliko nam je zadovoljstvo da najavimo Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem: Infekcije kod imunosuprimiranih osoba – problemi prepoznavanja, dijagnostike i lečenja, u organizaciji Lekarske komore Srbije – Regionalne lekarske komore Beograda, koji će se održati u Beogradu, u Hotelu Golden Tulip Zira, ul. Ruzveltova 35, od 19. do 20. aprila 2024. godine.

Novosti i dešavanja

Kongres "Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti"

Poštovane koleginice i kolege,
Čast nam je da najavimo besplatan Prvi kongres sa međunarodnim učešćem RLK Beograd: Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti, koji će se održati u Hotelu Zira, ul. Ruzveltova 33, od 4. do 5. novembra 2021. i Nacionalni kurs „Kako napisati naučni rad za publikovanje u domaćem časopisu“, koji će se održati 12. novembra 2021. u Hotelu M, ul. Bulevar Oslobođenja 56a.

Nastavak