ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА ЧЛАНОВИМА ЛКС

На основу Процедуре уписа, издавања/обнављања лиценци за време ванредног стања донете од стране директора Лекарске коморе Србије дана 24.03.2020.године, у ЛКС и РЛК биће примењиване следеће процедуре: 

ЗА УПИС У ИМЕНИК ЛКС И ИЗДАВАЊЕ ПРВЕ ЛИЦЕНЦЕ

Захтев за упис се предаје надлежној Регионалној комори Београд на основу места пребивалишта.

Лекар Регионалној лекарској комори Београд доставља, електронским путем на mail адресу:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. следећу документацију:

 • Испуњен захтев за упис
 • Испуњен евиденциони лист ( читко написати mail адресу штампаним словима)
 • Фотокопију личне карте
 • Диплому медицинског факултета-уверење о завршеном факултету
 • Потврду-уверење о положеном стручном испиту
 • Доказ о уплаћеној накнади за упис на рачун РЛК
 • Једну фотографију (35 x 30 мм) за чланску карту 
 • Испуњен захтев за издавање лиценце 
 • Доказ о уплаћеној накнади за издавање лиценце на  рачун Лекарске коморе Србије

Након окончања ванредног стања, лекари који су у овом периоду уписани у Комору у обавези су да надлежној комори доставе оверене фотокопије дипломе - уверења о завршеном медицинском факултету, потврде-уверења о положеном стручном испиту.

ЗА ОБНОВУ ЛИЦЕНЦЕ

У складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника (“Сл. гласник РС”, бр. 119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015) потребно је да најмање 60 дана пре истицања важења лиценце РЛКБ доставите:

 • Захтев за обнављање лиценце
 • Потврду о раду у здравственој делатности
 • Сертификате о КМЕ
 • Доказ о извршеној уплати накнаде. 

Захтев и потребни доказе за обнављање лиценце се подносе путем електронске поште  на  mail адресу: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Молимо Вас да након пријема Решења о упису/Решења о испуњености услова за издавање /обнову лиценце РЛКБ електронским путем, потврдите пријем решења и изјаву да се одричете права на жалбу.

Лекарима ће Решење о издавању лиценце и Решење о обнови лиценеце бити достављено електронском поштом од стране Лекарске коморе Србије.

ЗА ПРОМЕНУ ПРЕБИВАЛИШТА

 • Захтев за промену пребивалишта
 • Фотокопију личне карте 
 • Доказ о извршеној наплати накнаде

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА

Захтеве за  издавање осталих потребних потврда (о чланству у ЛКС, добром владању и др) са доказом о уплати предвиђене накнаде такође је потребно слати електронским путем  РЛКБ горе назначену mail адресу.

Захтеви за упис у Комору, издавање лиценце, обнову лиценце, издавање потврда и промену лиценцног листа налазе се на сајту Регионалне лекарске коморе Београда.

За све додатне информације можете се обратити:

Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Poštovani članovi, 

Obaveštavamo Vas da je donet novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti dana 03.04.2019 godine, da je objavljen u Službenom glasniku br. 25/19 i da stupa na snagu, odnosno počinje da se primenjuje od dana 11.04.2019. godine.

Novim Zakonom su uvedene izmene u postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci.

Nastavak

Predavanje 19.04.2019

U petak 19.04.2019. godine , u organizaciji Regionalne lekarske komore Beograd, koordinator Drugog projekta razvoja zdravstva Ministarstva zdravlja RS

Nastavak