Regionalna lekarska komora Beograda

Izbori 2022. godine

Izvod iz evidencije članova Lekarske komore Srbije - Regionalna lekarska komora Beograda po izbornim jedinicama - posebno za lekare iz države i privan

Nikad nije kasno!

Kampanja za vakcinaciju protiv Covid-19 UEMO-a, najbrojnije evropske organizacije lekara opšte/porodične medicine. Širom Evrope, lekari opšte /porodične medicine su neposredno uključeni u odgovor na pandemiju COVID-19. Profesija ne samo da je efikasno upravljala onima koji su se zarazili virusom, već je igrala značajnu ulogu i u prevenciji i u smanjenju prenošenja. Srećom, efikasne vakcine protiv COVID-19 su brzo razvijene i vlade širom sveta su se fokusirale na politike osmišljene da maksimiziraju njihovu isporuku populaciji. Postalo je jasno da su brzi, sistematski i široko rasprostranjeni programi vakcinacije odlučujući kako bi se smanjio prenos i smrtnost od COVID-19 i da opšta /porodična medicina mora biti u središtu toga.

Uprkos odličnoj dostupnosti većeg broja vakcina protiv Covida-19 u skoro svim evropskim državama i dalje postoji veliki broj građana koji nisu vakcinisani kompletno vakcinisani pa je ova edukativna animacija i smišljena u tu svrhu.

Održan kongres „Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti”

Poštovane koleginice i kolege,

U prisustvu eminentnih predavača iz zemlje i inostranstva kao i velikog broja lekara, u Hotelu Zira, od 4. do 5. novembra 2021. godine, održan je prvi kongres Regionalne lekarske komore Beograda sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti”.

Kongres su otvorili i pozdravni govor uputili, direktor Lekarske komore Srbije dr Milan Dinić, predsednica Regionalne lekarske komore Beograda prof dr Olga Popović, predsednica Posebnog odbora za medicinsko obrazovanje RLK Beograda prof. dr Sandra Šipetić Grujičić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanje  prof. dr Darija Kisić-Tepavčević i državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek.

U okviru ovog Kongresa analiziran je značaj skrininga i svih drugih preventivnih mera u cilju smanjivanja oboljevanja i umiranja od malignih bolesti. Poseban akcenat je bio stavljen na sagledavanje epidemiološke situacije malignih bolesti u Republici Srbiji, kao i na rezultate dosadašnjeg organizovanog nacionalnog skrininga za rak dojke, grlića materice i kolorektuma. Pored toga slušaoci su upoznati i sa velikim brojem drugih skrining testova za rano otkrivanje malignih tumora.

Tokom dva dana Kongresa razmenjena su znanja, mišljenja i iskustva s kolegama iz zemlje i inostranstva i upoznati sa najnovijim trendovima.

Kongres je bio besplatan i nosio je 13 bodova za predavače i 8 bodova za učesnike.

Održan kurs „Kako napisati naučni rad za publikovanje u domaćem časopisu“

Poštovane koleginice i kolege,

U prisustvu eminentnih predavača iz zemlje i inostranstva u Hotelu M, 12. novembra 2021. godine, održan je nacionalni kurs pod nazivom „Kako napisati naučni rad za publikovanje u domaćem časopisu“.

Kurs su otvorile i pozdravni govor uputile predsednica Regionalne lekarske komore Beograda prof dr Olga Popović, predsednica Posebnog odbora za medicinsko obrazovanje RLK Beograda prof. dr Sandra Šipetić Grujičić.

U okviru ovog Kursa analizirana je struktura naučnog rada i način pisanja svakog njegovog dela: sažetak, uvod (uključujući cilj), metode, rezultati, diskusija, zaključak, literatura i zahvalnica. Veštine koje su savladane odnose se na pisanje originalnog naučnog rada prema zahtevu domaćeg časopisa, korektno sa stavljanjem sažetka rada, korekciju publikovanih grafikona i tabela, pravilno navođenje literature u tekstu, kao i na primenu različitih statističkih testova u zavisnosti od zadataka.         

Poseban deo je bio posvećen pripremi rada za publikovanje u časopisu, šta je to recenzija rada i kako je najbolje dati odgovor na primedbe recenzenata. Takođe, sagledani su osnovni etički aspekti istraživanja i publikovanja. Svet nauke u potpunosti zavisi od integriteta, tj. moralnih i iskustvenih karakteristika, onih koji su uključeni u sve aspekte istraživanja i publikovanja. Od vitalne je važnosti da istraživači, autori radova, recenzenti, i urednici časopisa budu potpuno informisani o etičkim standardima, da ih razumeju i prihvate i da svakodnevno rade u skladu sa njima. Etika je nauka o moralu i predstavlja osnov za realizaciju istraživanja i publikovanja. Veštine koje su savladane u ovom delu odnose se na pisanje informativnog pristanka i molbe etičkom komitetu da bi se odobrilo planirano istraživanje.

Tokom ovog Kursa razmenjena su znanja, mišljenja i iskustva vezana za pisanje naučnih radova u časopisima.

Kurs je bio besplatan i nosio je 12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike.

 

  • 1

  • 9

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

Nastavak