Skip to main content

Održan Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem: "Infekcije – izazovi u dijagnostici i lečenju"

U prisustvu eminentnih predavača iz zemlje i inostranstva kao i velikog broja lekara, u hotelu Zira u Beogradu, od 7. do 8. aprila 2023. godine...

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem

"INFEKCIJE – IZAZOVI U DIJAGNOSTICI I LEČENJU"

Poštovane koleginice i kolege,

Veliko nam je zadovoljstvo da najavimo Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem: Infekcije – izazovi u dijagnostici i lečenju, u organizaciji Lekarske komore Srbije – Regionalne lekarske komore Beograda, koji će se održati u Beogradu, u Hotelu Zira, ul. Ruzveltova 33, od 07. do 08. aprila 2023. godine.

Kongres "Saznanja koja nam je donela pandemija KOVID-19"

Poštovane koleginice i kolege,

Čast nam je da najavimo besplatan kongres sa međunarodnim učešćem RLK Beograd ,,SAZNANJA KOJA NAM JE DONELA PANDEMIJA KOVID-19, koji će se održati u Hotelu Zira, ul. Ruzveltova 33, od 10. do 11. decembra 2021.

Kongres "Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti"

Poštovane koleginice i kolege,

Čast nam je da najavimo besplatan Prvi kongres sa međunarodnim učešćem RLK Beograd: Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti, koji će se održati u Hotelu Zira, ul. Ruzveltova 33, od 4. do 5. novembra 2021. i Nacionalni kurs „Kako napisati naučni rad za publikovanje u domaćem časopisu“, koji će se održati 12. novembra 2021. u Hotelu M, ul. Bulevar Oslobođenja 56a.

11. Konferencija srpske medicinske dijaspore

"Jedanaesta konferencija srpske medicinske dijaspore 2021" ove godine će, zbog pandemije kovid-19, biti organizovana putem interneta, 17. i 18. juna 2021. godine.

XII redovna sednica IO RLKB i IV redovna sednica Skupštine RLKB

U ponedeljak 02.12.2019. godine u hotelu "M" u Beogradu, održana je dvanaesta redovna sednica IO RLKB i četvrta redovna sednica Skupštine RLKB