Regionalna lekarska komora Beograda

Kongres "Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti"

Poštovane koleginice i kolege,

Čast nam je da najavimo besplatan Prvi kongres sa međunarodnim učešćem RLK Beograd: Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti, koji će se održati u Hotelu Zira, ul. Ruzveltova 33, od 4. do 5. novembra 2021. i Nacionalni kurs „Kako napisati naučni rad za publikovanje u domaćem časopisu“, koji će se održati 12. novembra 2021. u Hotelu M, ul. Bulevar Oslobođenja 56a.

Nastavak

Osma redovna sednica IORLKB

Osma redovna sednica Izvršnog odbora Regionalne lekarske komore Beograda,  se održala u  utorak 23. aprila 2019. godine u 18,00 časova, u hotelu „M“

Dnevni red:

Nastavak

Predavanje 19.04.2019

U petak 19.04.2019. godine , u organizaciji Regionalne lekarske komore Beograd, koordinator Drugog projekta razvoja zdravstva Ministarstva zdravlja RS

Nastavak