Skip to main content

Regionalna lekarska komora Beograda

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem

"INFEKCIJE – IZAZOVI U DIJAGNOSTICI I LEČENJU"

Poštovane koleginice i kolege,

Veliko nam je zadovoljstvo da najavimo Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem: Infekcije – izazovi u dijagnostici i lečenju, u organizaciji Lekarske komore Srbije – Regionalne lekarske komore Beograda, koji će se održati u Beogradu, u Hotelu Zira, ul. Ruzveltova 33, od 07. do 08. aprila 2023. godine.

Nastavak

Kongres "Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti"

Poštovane koleginice i kolege,

Čast nam je da najavimo besplatan Prvi kongres sa međunarodnim učešćem RLK Beograd: Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti, koji će se održati u Hotelu Zira, ul. Ruzveltova 33, od 4. do 5. novembra 2021. i Nacionalni kurs „Kako napisati naučni rad za publikovanje u domaćem časopisu“, koji će se održati 12. novembra 2021. u Hotelu M, ul. Bulevar Oslobođenja 56a.

Nastavak