Nove prostorije RLK Beograda

Izvršni odbor RLK-e Bgda održan je 6. juna 2016. godine u novim prostorijama