Skip to main content

Poseban odbor za medicinsku etiku RLK Beograda 13.07.2016.

odbor za medicinsku etiku RLK Beograda

U prostorijama RLK Beograda, u Makenzijevoj ulici 53, 13.07.2016. je održan Poseban odbor za medicinsku etiku RLK Beograda.

Glavna tačka je bila usvajanje plana rada Posebnog odbora za medicinsku etiku RLK Beograda za 2016. godinu.
Plan rada Posebnog odbora za medicinsku etiku RLK Beograda za 2016. godinu je:

  1. Kodeks medicinske etike LKS, Helsinška deklaracija- etički principi medicinskih istraživanja na ljudima, koja je usvojena 2013. godine.
  2. Građanski zakonik RS
  3. Kriza profesionalizma
  4. Etika poklona
  5. Okrugli sto - Nepotizam u zdrastvu
  6. Rizik radnog mesta (Bezbednost na radu)
  7. Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti.