Skip to main content

Poseban odbor za medicinsku etiku RLK Beograda

Sednica odbora održanа je 12.10.2016. godine u prostorijama RLK Beograda.

Članovi odbora diskutovali su na temu:

Unapređenje transplatacije organa u Srbiji : Etika organizacija i zakonodavstvo.

Podržan je usaglašen zvanični predlog prof. dr Dušana Šćepanovića,TMS,BDS,SOBRIS,UBI APV I RLK BG!

RLK Beograda je na međunarodnom simpozijumu održanom 13. i 14. maja ove godine, predložila da se diskusija sa sesije o transplataciji organa i tkiva podigne na viši nivo i organizuje kao poseban okrugli sto koji je zakazan za 9.11.2016. godine.