Poseban odbor za za primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi

Drage kolege, 11.aprila 2017.god je održan sastanak posebnog odbora za za primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi. Govorilo se o izmeni pravilnika o zdravstvenoj zaštiti i o statusu lekara