Poseban odbor April 2017.

Drage kolege, sastanak posebnog odbora za medicinsku etiku RLK Beograda održan je 25. aprila 2017. god.