Regionalna lekarska komora Beograda

IO I Skupština RLK Beograd 12.12.2017

Dvadeset treća redovna sednica Izvršnog odbora RLK Beograda kao i deveta redovna sednica skupštine Regionalne lekarske komore Beograda  održane su 12.12.2017. godine.