Regionalna lekarska komora Beograda

Skupština i IO RLKB Januar 2018.

U sredu 17.01.2018. održana je deseta redovna sednica skupštine Regionalne lekarske komore Beograda kao i dvadeset i četvrta redovna sednica Izvršnog odbora.