Regionalna lekarska komora Beograda

Skupština RLKB 10.12.2018

U ponedeljak 10.12.2018. održana je druga redovna sednica skupštine Regionalne lekarske komore Beograda.

Dnevni red: 

druge redovne sednice Skupštine Regionalne lekarske komore Beograda

 1. Usvajanje Zapisnika sa prve redovne sednice Skupštine RLK Beograda, održane dana 10.09.2018.godine
 2. Donošenje Plana i programa rada Regionalne lekarske komore Beograda za 2019.godinu
  Izvestilac: dr Olga Popović, predsednica RLK Beograd
 3. Usvajanje predloga finansijskog plana RLK Beograda za 2019. godinu
  Izvestilac: dr Olga Popović, predsednica RLK Beograd
 4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Regionalne lekarske komore Beograda za 2018.godinu
  Izvestilac: dr Olga Popović, predsednica RLK Beograd
 5. Razno
20181210 190410
20181210 185033
20181210 190410
20181210 190410