Regionalna lekarska komora Beograda

Peta redovna sednica IO RLKB

Peta redovna sednica Izvršnog odbora Regionalne lekarske komore Beograda,  је održala u utorak 05. februara 2019. godine u 18:00 časova, u Hotelu „M“.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa treće redovne sednice Izvršnog odbora RLK Beograda održane dana 27.11.2018. godine
 2. Usvajanje zapisnika sa četvrte redovne sednice Izvršnog odbora RLK Beograda održane dana 25.12.2018. godine
 3. Predlog plana javnih nabavki RLK Beograda za 2019. godinu
  Izvestilac : dr Gordana Cekić, sekretar RLK Beograda
 4. Održavanje  Simpozijum o vakcinaciji
  Izvestilac : dr Olga Popović i dr Ninoslava Mihajlović
 5. Izveštaj o radu Komisije za izradu predloga Pravilnika o kontinuiranoj  medicinskoj edukaciji Lekarske komore Srbije i o radu Komisije za izradu predloga Izmene i dopune Pravilnika o solidarnoj pomoći članovima Lekarske komore Srbije
  Izvestioci : dr Vladimir Kovčin i dr Olga  Popović
 6. Informacija o sprovedenom postupku javne nabavke usluge osiguranja lekara od profesionalne odgovornosti
  Izvestilac: dr Slavica Kalezić Milošević
 7. Informacija sa sednice Upravnog odbora LKS
  Izvestilac: Dr Aleksandra Kostić, član Upravnog odbora LKS
 8. Razno

Dokumenti: Zapisnik (PDF)