Regionalna lekarska komora Beograda

Šesta redovna sednica IO RLKB

Šesta redovna sednica Izvršnog odbora RLK Beograda  održana je 21.02.2019. godine  u 18.00 časova, u hotelu M.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa pete redovne sednice Izvršnog odbora RLK Beograda održane dana 05.02.2019. godine
  2. Utvrđivanje predloga finansijskog izveštaja Regionalne lekarske komore Beograda za 2018.godinu
    Izvestioci: dr Radomir Radivojević predsednik Nadzornog odbora RLKB i Branka Lazić potpredsednica RLKB
  1. Razno

Dokumenti: Odluke