Regionalna lekarska komora Beograda

Osma redovna sednica IORLKB

Osma redovna sednica Izvršnog odbora Regionalne lekarske komore Beograda,  se održala u  utorak 23. aprila 2019. godine u 18,00 časova, u hotelu „M“

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa sedme redovne sednice Izvršnog odbora RLK Beograda održane dana 22.03.2019. godine
  2. Oročenje neangažovanih sredstava LKS – RLK Beograda kod poslovnih banaka

      Izvestilac : dr Olga Popović, predsednica RLK Beograda

  1. Izveštaj o radu Komisije za izradu predloga Pravilnika o kontinuiranoj  medicinskoj edukaciji Lekarske komore Srbije

      Izvestilac: dr Vladimir Kovčin

  1. Izveštaj Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji radi izdavanje naučno  ( stručnog ) časopisa Lekarske komore Srbije.

      Izvestilac: dr Sandra Grujičić

  1. Izveštaj o održanom međunarodnom kongresu „ Vakcine – juče, danas, sutra“

           Izvestilac: dr Ninoslava Mihajlović

  1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti
  2. Razno

2019 04 23 1

2019 04 23 2