Skip to main content

Kongres "Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti"

Kongres Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti

Poštovane koleginice i kolege,
Čast nam je da najavimo besplatan Prvi kongres sa međunarodnim učešćem RLK Beograd: Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti, koji će se održati u Hotelu Zira, ul. Ruzveltova 33, od 4. do 5. novembra 2021. i Nacionalni kurs „Kako napisati naučni rad za publikovanje u domaćem časopisu“, koji će se održati 12. novembra 2021. u Hotelu M, ul. Bulevar Oslobođenja 56a.

U okviru ovog Kongresa biće analiziran značaj skrininga i svih druguh preventivnih mera u cilju smanjivanja oboljevanja i umiranja od malignih bolesti. Poseban akcenat biće stavljen na sagledavanje epidemiološke situacije malignih bolesti u Republici Srbiji, kao i na rezultate dosadašnjeg organizovanog nacionalnog skrininga za rak dojke, grlića materice i kolorektuma. Pored toga slušaoci će biti upoznati i sa velikim brojem drugih skrining testova za rano otkrivanje malignih tumora.

Tokom dva dana Kongresa razmenjivaće se znanja, mišljenja i iskustva s kolegama iz zemlje i inostranstva i bićemo upoznati sa najnovijim trendovima.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem C-1-54/21 kao nacionalni kongres sa medjunarodnim učešćem sa 13 bodova za predavače i 8 bodova za slušaoce.

Prijava i registracija za kongres će se vršiti na licu mesta na dan održavanja kongresa.

Kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem C-1-55/21 kao nacionalni kurs prve kategorije sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za slušaoce.

Kurs je predviđen za 30 učesnika mlađih od 40 godina. Prijavu možete izvršiti putem online forme

Srdačno vas pozdravljamo, s velikom željom da prisustvujete i uzmete učešće u radu kongresa i kursa, uz poštovanje epidemioloških mera.

Predsednik Regionalne lekarske komore Beograda
Prof. dr Olga S. Popović

Organizator programa kontinuirane edukacije i predsednik Posebnog odbora za medicinsko obrazovanje RLKB
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić

PROGRAM KONGRESA PROGRAM KURSA