Skip to main content

Kongres "Saznanja koja nam je donela pandemija KOVID-19"

Poštovane koleginice i kolege,
Čast nam je da najavimo besplatan kongres sa međunarodnim učešćem RLK Beograd ,,SAZNANJA KOJA NAM JE DONELA PANDEMIJA KOVID-19, koji će se održati u Hotelu Zira, ul. Ruzveltova 33, od 10. do 11. decembra 2021.

U okviru ovog Kongresa biće prikazana i diskutovana najnovija saznanja i nedoumice koje nam je donela pandemija KOVIDA-19. Posebno ćemo analizirati kliničke manifestacije KOVIDA-19 koje se kreću od blagih i gotovo asimptomatskih oblika bolesti, pa do teških, životno ugrožavajućih, praćenih respiratornom insuficijencijom, sepsom, i multiorganskom disfunkcijom. Takođe, razmenićemo i unaprediti naša iskustva koja su vezana za vakcinaciju protiv KOVIDA-19.

Tokom dva dana Kongresa razmenjivaće se znanja, mišljenja i iskustva s kolegama iz zemlje i inostranstva i bićemo upoznati sa najnovijim trendovima.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem Ц-1-67/21 kao nacionalni kongres sa medjunarodnim učešćem sa 13 bodova za predavače i 8 bodova za slušaoce.

Prijava i registracija za kongres će se vršiti isključivo na licu mesta na dan održavanja kongresa.

 Srdačno vas pozdravljamo, s velikom željom da prisustvujete i uzmete učešće u radu kongresa, uz poštovanje epidemioloških mera.

Predsednik Regionalne lekarske komore Beograda

Prof. dr Olga S. Popović

PROGRAM KONGRESA