Skip to main content

INFEKCIJE – IZAZOVI U DIJAGNOSTICI I LEČENJU

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem 

Poštovane koleginice i kolege,
Veliko nam je zadovoljstvo da najavimo Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem: Infekcije – izazovi u dijagnostici i lečenju, u organizaciji Lekarske komore Srbije – Regionalne lekarske komore Beograda, koji će se održati u Beogradu, u Hotelu Zira, ul. Ruzveltova 33, od 07. do 08. aprila 2023. godine.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije, pod evidencionim brojem Ц-1-59/22, kao nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem sa 13 bodova za predavače i 8 bodova za slušaoce. Učešće na kongresu se ne naplaćuje članovima Lekarske komore Srbije.

Prijava lekara putem online forme.

Registracija za kongres će se vršiti na licu mesta na dan održavanja kongresa.

Srdačno vas pozdravljamo, s velikom željom da prisustvujete i uzmete učešće u radu kongresa.

Predsednik Regionalne lekarske komore Beograda
Klinički asist. dr Danilo Jeremić

PROGRAM KONGRESA