Skip to main content

Održan Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem: "Infekcije – izazovi u dijagnostici i lečenju"

U prisustvu eminentnih predavača iz zemlje i inostranstva kao i velikog broja lekara, u hotelu Zira u Beogradu, od 7. do 8. aprila 2023. godine, održan je Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem: "Infekcije – izazovi u dijagnostici i lečenju" u organizaciji Lekarske komore Srbije - Regionalne lekarske komore Beograda.

Na svečanom otvaranju, u petak 7. aprila sa početkom u 9.30 časova, kongres su otvorili i pozdravni govor uputili:

Spec. dr med. Miodrag Stanić, direktor Lekarske komore Srbije

Klin. asist. dr Danilo Jeremić, predsednik Regionalne lekarske komore Beograda

Spec. dr med. Mirsad Đerlek, državni sekretar Ministarstva zdravlja

Prof. dr Biserka Vukomanović Đurđević, predsednik Posebnog odbora za medicinsko obrazovanje RLKB

Prof. dr Verica Jovanović, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“

Mr ph spec. Vesna Vuković Kojović, Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

Kroz predavanja eminentnih stručnjaka i predviđene diskusije tokom svake sesije, na kongresu je bilo reči o izazovima, savremenim pristupima i najnovijim dostignućima u dijagnostici i lečenju u različitim oblastima medicine a neke od tema su bile: infekcije CNS-a, infektivne bolesti u neurologiji, infekcije jetre, infekcije digestivnog trakta, infekcije u urologiji i nefrologiji, infekcije u hirurgiji, infekcije kože, fizikalna medicina i rehabilitacija u toku infekcija, bakterijske i virusne infekcije-savremena kardiologija, infekcije u otorinolaringologiji, pneumonija, infekcije u ginekologiji i akušerstvu, sepsa, infekcije i mentalno zdravlje.

Video

Prvi dan

Drugi dan