Skip to main content

INFEKCIJE KOD IMUNOSUPRIMIRANIH OSOBA – PROBLEMI PREPOZNAVANJA, DIJAGNOSTIKE I LEČENJA

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem

Poštovane koleginice i kolege,
Veliko nam je zadovoljstvo da najavimo Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem: Infekcije kod imunosuprimiranih osoba – problemi prepoznavanja, dijagnostike i lečenja, u organizaciji Lekarske komore Srbije – Regionalne lekarske komore Beograda, koji će se održati u Beogradu, u Hotelu Golden Tulip Zira, ul. Ruzveltova 35, od 19. do 20. aprila 2024. godine.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije, pod evidencionim brojem Ц-1-80/23,  kao nacionalni kongres sa medjunarodnim učešćem, sa 13 bodova za predavače, 8 bodova za pasivno učešće, 11 bodova za usmenu prezentaciju, 9 bodova za poster prezentaciju. Učešće na kongresu se ne naplaćuje.

Prijava lekara putem online forme.
Registracija za kongres će se vršiti na licu mesta na dan održavanja kongresa.

Srdačno vas pozdravljamo, s velikom željom da prisustvujete i uzmete učešće u radu kongresa.

Predsednik Regionalne lekarske komore Beograda
Klinički asist. dr Danilo Jeremić

Predsednik Posebnog odbora za medicinsko obrazovanje RLKB
Prof. dr Biserka Vukomanović Đurđević

PROGRAM KONGRESA VOLUMEN 5 DODATAK 1