Skip to main content

Održan nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem: "Infarkti u kliničkoj praksi"

U prisustvu eminentnih predavača iz zemlje i inostranstva kao i velikog broja lekara, u hotelu M u Beogradu, 01.03.2024. godine, održan je Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem: "Infarkti u kliničkoj praksi" u organizaciji Lekarske komore Srbije - Regionalne lekarske komore Beograda.

Na svečanom otvaranju, u petak 1. marta sa početkom u 8 časova, Simpozijum su otvorili i pozdravni govor uputili:

Klin. asist. dr Danilo Jeremić, predsednik Regionalne lekarske komore Beograda

Spec. dr med. Miodrag Stanić, direktor Lekarske komore Srbije

Prof. dr Biserka Vukomanović Đurđević, predsednik Posebnog odbora za medicinsko obrazovanje RLKB

Doc. dr Maja Životić, predsednik Organizacionog odbora Simpozijuma 

Kroz predavanja eminentnih stručnjaka i predviđene diskusije tokom svake sesije, na simpozijumu se istraživao značaj prepoznavanja, dijagnostike, lečenja i prevencije ishemijskih događaja (infarkta) u različitim sistemima organa. Ovaj Simpozijum je pažljivo razmotrio značaj i karakteristike ishemijskih lezija u različitim delovima organizma, obuhvatajući mozak, srce, pluća, digestivni trakt, urogenitalni trakt, ginekologiju, kao i kosti i meka tkiva.

Moždani udar predstavlja ozbiljan globalni zdravstveni problem. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), moždani udar je drugi vodeći uzrok smrti i glavni uzrok invaliditeta širom sveta. Učestalost moždanog udara varira u različitim regionima i populacijama, a rizik od moždanog udara je povezan s faktorima kao što su hipertenzija, pušenje, dijabetes, gojaznost i smanjena fizička aktivnost.

Srčani udar (infarkt miokarda) predstavlja jedan od najčešćih ishemijskih događaja. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), godišnje se beleži veliki broj srčanih udara širom sveta. Simtomi pacijenata mogu veoma da variraju, uz izraženu heterogenest kliničkih i radioloških parametara.

Ishemijski infarkti pluća, iako manje učestali u poređenju s infarktom miokarda, predstavljaju značajan zdravstveni problem. Ovi događaji mogu imati različite

mehanizme nastanka, uključujući emboliju pluća ili lokalnu ishemiju plućnog tkiva.

Ishemijske lezije digestivnog trakta, uključujući ishemiju creva, predstavljaju ozbiljne zdravstvene komplikacije koje mogu biti opasne po život.

Infarkti u urogenitalnom traktu i ginekologiji, mada manje uobičajeni, mogu izazvati ozbiljne komplikacije, posebno ako se ne prepoznaju i ne leče na vreme. Torzija testisa je primer ishemijske lezije u urologiji koja zahteva hitnu medicinsku intervenciju.

Ishemijske lezije u kostima, kao što je avaskularna nekroza, takođe predstavljaju značajan zdravstveni problem, utičući na pokretljivost i kvalitet života pacijenata.

Ključna je efikasna borba protiv ishemijskih lezija, što uključuje prepoznavanje ishemije, primenu odgovarajućih dijagnostičkih procedura i pravilno definisane terapijske modalitete.