Skip to main content

Peta redovna sednica IO RLKB

Peta redovna sednica Izvršnog odbora Regionalne lekarske komore Beograda,  је održala u utorak 05. februara 2019. godine u 18:00 časova, u Hotelu „M“.

Skupština RLKB 10.12.2018

U ponedeljak 10.12.2018. održana je druga redovna sednica skupštine Regionalne lekarske komore Beograda.

IO RLKB 27.11.2018

Treća redovna sednica Izvršng odbora RLKB održana je u ponedeljak 27.11.2018. godine u Beogradu.

Izvršni odbor RLKB 29.10.2018.

Druga redovna sednica Izvršng odbora RLKB održana je u ponedeljak 29.10.2018. godine u Beogradu.

Prva redovna sednica IO RLK Beograda 06.09.2018

U četvrtak 06.09.2018. godine održana je prva redovna sednica Izvršnog odbora RLK Beograda

Prva redovna sednica Skupštine RLK Beograda 10.09.2018

U ponedeljak 10.09.2018. godine održana je prva redovna sednica Skupštine RLK Beograda.