Skip to main content

IO RLKB oktobar 2017.

Na sastanku Izvršnog odbora Regionalne lekarske komore Beograda koji je održan 26.10.2017.godine, direktor Lekarske komore Srbije dr Milan Dinic je uručio počasnu licencu Lekarske komore Srbije prof. Mihaelu Podvinecu iz Švajcarske.

Poseban odbor April 2017.

Drage kolege, sastanak posebnog odbora za medicinsku etiku RLK Beograda održan je 25. aprila 2017. god.

Izvršni odbor april 2017-te

U prostorijama RLK Beograda  održan је 19.04.2017. godine, Izvršni odbor RLK Beograda. Sastanku je prisustvovao i direktor LKS Dr Milan Dinić.

Poseban odbor za za primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi

Drage kolege, 11.aprila 2017.god je održan sastanak posebnog odbora za za primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi. Govorilo se o izmeni pravilnika o zdravstvenoj zaštiti i o statusu lekara