Skip to main content

Poseban odbor za medicinsku etiku RLK Beograda

Sednica odbora održanа je 12.10.2016. godine u prostorijama RLK Beograda.

Članovi odbora diskutovali su na temu:

Unapređenje transplatacije organa u Srbiji : Etika organizacija i zakonodavstvo.

Poseban odbor za medicinsku etiku RLK Beograda 13.07.2016.

U prostorijama RLK Beograda, u Makenzijevoj ulici 53, 13.07.2016. je održan Poseban odbor za medicinsku etiku RLK Beograda.

Skupština RLK Beograd - februar 2016

Slike sa Skupštine RLK Beograd