Skip to main content

Kongres "Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti"

Poštovane koleginice i kolege,
Čast nam je da najavimo besplatan Prvi kongres sa međunarodnim učešćem RLK Beograd: Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti, koji će se održati u Hotelu Zira, ul. Ruzveltova 33, od 4. do 5. novembra 2021. i Nacionalni kurs „Kako napisati naučni rad za publikovanje u domaćem časopisu“, koji će se održati 12. novembra 2021. u Hotelu M, ul. Bulevar Oslobođenja 56a.

11. Konferencija srpske medicinske dijaspore

"Jedanaesta konferencija srpske medicinske dijaspore 2021" ove godine će, zbog pandemije kovid-19, biti organizovana putem interneta, 17. i 18. juna 2021. godine.

XII redovna sednica IO RLKB i IV redovna sednica Skupštine RLKB

U ponedeljak 02.12.2019. godine u hotelu "M" u Beogradu, održana je dvanaesta redovna sednica IO RLKB i četvrta redovna sednica Skupštine RLKB

Osma redovna sednica IORLKB

Osma redovna sednica Izvršnog odbora Regionalne lekarske komore Beograda,  se održala u  utorak 23. aprila 2019. godine u 18,00 časova, u hotelu „M“

Dnevni red:

Predavanje 19.04.2019

U petak 19.04.2019. godine , u organizaciji Regionalne lekarske komore Beograd, koordinator Drugog projekta razvoja zdravstva Ministarstva zdravlja RS

Vakcine - juče danas sutra (izveštaj)

U prisustvu eminentnih predavača iz zemlje i inostranstva kao i velikog broja lekara (koji je i prevazilazio kapacitete sale) uspešno je održan dvodne