Skip to main content

Osma redovna sednica IORLKB

Osma redovna sednica Izvršnog odbora Regionalne lekarske komore Beograda,  se održala u  utorak 23. aprila 2019. godine u 18,00 časova, u hotelu „M“

Dnevni red:

Nastavak

Predavanje 19.04.2019

U petak 19.04.2019. godine , u organizaciji Regionalne lekarske komore Beograd, koordinator Drugog projekta razvoja zdravstva Ministarstva zdravlja RS

Nastavak

Kongres: Vakcine - juče, danas, sutra

Poštovani članovi Lekarske komore Srbije,
Lekarska komora Srbije, Regionalna lekarska komora Beograda je organizovala besplatan međunarodni kongres ''Vakcine – juče, danas, sutra”.

Nastavak