Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije - DZ Lazarevac

Nacionalni kurs / seminar 1. kategorije pod nazivom: Pravilno vodjenje medicinske dokumentacije - osiguranje od stručne greške, broj akreditacije A-1-79/17. 12 bodova za predavače, 6 bodova za slušaoce

Predavači: prof.dr Dragana Matanović, prof.dr Zorica Terzić Šupić, prof.dr Dejan Nešić i prim.dr Branka Lazić
Datum i vreme: petak 22. septembar 2017. godine u 12:00 sati

Mesto: Dom zdravlja Lazarevac