Izdavanje licence

Komora izdaje licencu zdravstvenom radniku članu komore koji kao profesiju u Republici Srbiji obavlja poslove zdravstvene delatnosti, u skladu sa zakonom. Pre izdavanja licence, neophodan je upis u Imenik Komore.


Zahtev

Zahtev za izdavanje licence (PDF)


Potrebna dokumentacija

Uz zahtev za izdavanje licence, zdravstveni radnik dostavlja sledeću dokumentaciju:

  • Potvrdu da je u radnom odnosu i poslovima koje neposredno obavlja ili fotokopiju Ugovora o radu;
  • Potvrdu sa biroa ukoliko je nezaposlen
  • Nalog za odbijanje dela neto lične zarade na ime članarine, overen u računovodstvu.

Preuzmite nalog (PDF)


Naknada

Naknadu za izdavanje licence u iznosu od 2.000 dinara treba uplatiti jednokratno na račun Lekarske komore Srbije.

Naknada za izdavanje privremene licence stranom državljaninu iznosi 10.000 dinara ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015).

Primer uplatnice (PDF)

Pre izdavanja licence, neophodan je upis lekara u Imenik komore.

Više...

Štampa