Regionalna lekarska komora Beograda

Nomenklatura zdravstvenih usluga

Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Ovim pravilnikom utvrđuje se Nomenklatura zdravstvenih usluga koje se pružaju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Nomenklatura zdravstvenih usluga koje se pružaju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo ("Sl. Glasnik RS", br. 17/2013)

Preuzmite Pravilnik (PDF)