Programi podržani od strane LKS

Programi kontinuirane edukacije, podržani od strane Lekarske Komore Srbije, besplatni su za članove LKS.

 • Rad sa ekranom kompjutera i uticaj na zdravlje ljudi (ev. broj A-1 -2338/13);
 • Krizna komunikacija sa medijima u zdravstvu (ev. broj A-1-2327/13);
 • Mediji i lekari - kako komunicirati bez "šuma na vezama" (ev. broj A-1-2326/13);
 • Privatna praksa u Srbiji danas - prikaz studije izvodljivosti uključivanja privatne prakse u sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja (ev. broj A-1-1984/13);
 • Psihološka podrška onkološkim bolesnicima - psihoonkologija (ev. broj A-1-1985/13);
 • Kako popraviti kvalitet života hroničnih bolesnika procesom rehabilitacije (ev. broj A-1-2011/13);
 • Prevencija hroničnih nezaraznih oboljenja programima fizičke aktivnosti (ev. broj A-1-2012/13);
 • Cyber criminal u medicinskoj praksi (ev. broj A-1-2062/13);
 • Ličnost, lice i naličje svakodnevnice (ev. broj A-1-2063/13);
 • Pravni i etički aspekti lekarske odgovornosti (ev. broj A-1-1991/13);
 • Informisani pristanak na meru lečenja - važnost, uloga i mesto ispravnog vođenja medicinske dokumentacije (ev. broj A-1-1992/13);
 • Sudskomedicinsko veštačenje (ev. broj A-1-1993/13);
 • Tehnologija online edukacije u profesionalnom usavršavanju zdravstvenih radnika (ev. broj A-1-2453/13);
 • Arterijska hipertenzija - novine u dijagnostici i terapiji (ev. broj A-1-1994/13);
 • Tuberkuloza - juče, danas, sutra (ev. broj A-1-1995/13);
 • Pedijatrija - šta je novo (ev. broj A-1-2003/13);
 • Novine u pedijatriji (ev. broj A-1-2004/13);

 

Detaljne nformacije o aktuelnim programima u okviru kalendara KME i u zbirnim tabelama Zdravstvenog saveta Srbije.

Više...

Štampa