Uslovi privatnosti

 

Opšte

Pružanjem ličnih podataka na internet stranama u okviru domena www.rlkbg.org.rs (u daljem tekstu sajt) u potpunosti razumete i pristajete na prikupljanje, upotrebu i distribuciju ličnih podataka u skladu sa uslovima i odredbama istaknutim u ovom obaveštenju o privatnosti ("Uslovi privatnosti“). Ukoliko se ne slažete sa ovim Uslovima privatnosti, nemojte nam pružati lične podatke na sajtu. Štaviše, zadržavamo pravo da promenimo ili izmenimo Uslove privatnosti u bilo kom trenutku, na primer u skladu sa promenama lokalnih zakona.

Prikupljanje ličnih podataka i drugih informacija o posetiocu

Regionalna lekarska komora Beograda (u daljem tekstu Komora) će prikupljati lične podatke samo kada to bude neophodno za izvršavanje nekih zahtevanih aktivnosti ili da biste vi dobili pristup našim uslugama i prikupljaćemo ih isključivo na zakonit i pošten način. Unos podataka na sajtu za takve zahtevane informacije označen je znakom * ili sličnim znakom. Komora će možda od vas zahtevati dodatne neobavezne informacije kako bi unapredila znanje o svojim posetiocima, izvršila direktni marketing ili vas pozivala na konkurse i slično. Na takve zahteve za dodatne informacije možete odgovoriti ukoliko želite.

Prilikom prikupljanja ili pre prikupljanja podataka preduzećemo razumne mere kako bismo se uverili da ste svesni toga da Komora prikuplja lične podatke i u koje određene svrhe su nam oni potrebni.

Veb serveri Komore za svakog posetioca na sajtu automatski prepoznaju i skladište informacije koje se obično ne smatraju ličnim podacima, na primer IP adresu i ime domena posetioca. Informacije o korisniku koristimo da bismo razumeli šeme saobraćaja posetilaca na sajtu i da bismo poboljšali njihovu upotrebljivost. Vaš računar automatski pruža te informacije svaki put kada se prijavite, osim ako aktivirate tehnologiju blokiranja dostupnu u nekim pregledačima. Pri vašoj poseti sajtu, možemo koristiti takozvane "cookies" koji skladište određene informacije o korisniku na vašem računaru i omogućavaju nam da prilagodimo utisak pri radu tako da se više podudara sa vašim interesovanjima i željenim postavkama ili jednostavno da vam olakšamo prijavljivanje kako biste koristili usluge. Većina pregledača će vam dozvoliti da obrišete kolačiće sa diska računara, blokirate prihvatanje kolačića ili primite upozorenje pre skladištenja kolačića. Međutim, ako blokirate ili obrišete kolačiće, možda nećemo moći da vratimo željene postavke ili podešavanja koja ste prethodno naveli i naša mogućnost personalizacije vašeg utiska pri radu na mreži biće ograničena.


Upotreba i korišćenje ličnih podataka

Lični podaci koje nam pružite na sajtu obrađivaće se prikladno i pažljivo. Bez ograničavanja gore navedenog i u cilju pružanja najbolje usluge, Komora će možda morati da prikupi, upotrebi i otkrije lične podatke na primer u cilju:

  1. zahtevane funkcije ili aktivnosti koju odaberete,
  2. vašeg dobijanja pristupa određenim uslugama,
  3. pružanja usluga korisnicima ili
  4. u svrhe posebno navedene u odgovarajućoj oblasti strane koju posetite.

Komora uvek zadržava pravo na upotrebu i otkrivanje ličnih podataka u cilju izvršavanja direktnog marketinga.

Komora može da koristi ili kombinuje lične podatke koje pružite na sajtu sa drugim informacijama koje prikupimo od vas ili od nezavisnih proizvođača kako bismo efikasnije prilagodili, poboljšali i razvili sajt, funkcije, aktivnosti, usluge i u celini unapredili utisak korisnika pri radu.

Kako bismo vam uvek obezbedili ažurirane usluge, Komora će možda deliti lične podatke sa određenim nezavisnim proizvođačima. Od tih nezavisnih proizvođača zahteva se da se ophode prema ličnim podacima pod podjednako ograničavajućim uslovima, kao što je utvrđeno u ovim Uslovima privatnosti.

Uslovi privatnosti Komore ne primenjuju se kada koristite aplikacije nezavisnih proizvođača. Aplikacije nezavisnih proizvođača mogu sadržati sopstvene smernice za privatnost koje bi trebalo da pogledate.


Uništavanje i ažuriranje ličnih podataka

Ukoliko nam lični podaci koji se nalaze kod nas više ne budu bili potrebni u svrhe utvrđene u gore navedenom delu "Upotreba i otkrivanje ličnih podataka“, preuzimamo na sebe izvršavanje razumnih koraka za uništenje i opoziv identifikacije ličnih podataka po isteku razumnog vremenskog perioda.


Žigovi

Logo Komore, sadržaj Glasnika i svi akti objavljeni na ovim stranama, predstavljaju vlasništvo Komore i nije dozvoljeno njihovo korišćenje, kopiranje, štampa, umnožavanje, izmena, distribucija, bilo u delovima ili u potpunosti, a bez saglasnosti Komore. Svaka neovlašćena upotreba ili zloupotreba ovih elemenata izričito se zabranjuje i predstavlja povredu zakona o žigovima, zakona o autorskim pravima i drugim pravima intelektualne svojine.


Bezbednost

Iako Komora ne može da garantuje da nikada neće doći do neovlašćenog pristupa, budite uvereni da Komora posvećuje mnogo pažnje održavanju bezbednosti ličnih podataka i sprečavanju neovlašćenog pristupa podacima pomoću odgovarajuće tehnologije i unutrašnjih procedura.


Pravila pristojnog ponašanja

Određene funkcije koje se odnose na komunikaciju izmedju Komore i posetioca sajta, kao što su email forme preko kojih se šalju komenatri na email adresu Komore, zahtevaju poštovanje pravila o pristojnom ponašanju (a koja se odnose na: pretnje, uznemiravanje, nepoštene aktivnosti, korišćenje nepristojnih izraza, falsifikovanje, spam, kršenje zaštite autorskih prava, pornografiju, kršenje zakona, konvencija i preporuka iz oblasti telekomunikacionog prava), kao i o Kodeksu ponašanja na internetu koji se odnosi na dozvoljenost sadržaja prezentacije korisnika (a koji su dostupni na internet adresi www.internic.net i drugim).


Kontakt informacije

Za sva pitanja i komentare molimo da koristite kontakt informacije dostupne na sajtu Komore.


© 2011 Regionalna lekarska komora Beograda