Regionalna lekarska komora Beograda

Simpozijum IKVB DEDINJE: Doprinos svetskoj baštini znanja i veština

Simpozijum je održan 2.februara 2018. godine a bio besplatan i donosio je lekarima 5 bodova