Regionalna lekarska komora Beograda

Povelje lekarske komore Srbije dodeljene zaslužnim lekarima

ponedeljak, 18 novembar 2019

Nagrada Кomore za životno delo-odlikovanje dodeljena je akademiku prof. dr Miodragu Ostojiću, specijalisti interne medicine, subspecijalisti kardiologije. 

Prof. dr Ostojić redovni je član Srpske akademije nauka i umetnosti i inostrani član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske od 2008. godine. Od 1985. do 1986. godine bio je gostujući asistent profesor na Medicinskom koledžu u Hjustonu. Dobitnik je više nacionalnih priznanja. Svoja iskustva u kliničkim istraživanjima objavio je u velikom broju studija. Organizator je preko 30 skupova u Srbiji sa međunarodnim učešćem. Jedan je od organizatora besplatnog programa kontinuirane medicinske edukacije akreditovanog od strane Lekarske komore Srbije.

Povelja Кomore dodeljena je pukovniku prof. dr Tihomiru Iliću i prof. dr Gordani Teofilovski Parapid.

Pukovnik prof. dr Tihomir Ilić, specijalista neurologije, subspecijalista kliničke neurofiziologije, dekan je Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu. Član je uređivačkog odbora časopisa Vojnosanitetski pregled.

Prof. dr Gordana Teofilovski Parapid, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, bila je redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Institutu za anatomiju. Učestvovala je u organizaciji i realizaciji nastave na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Glavni i odgovorni urednik je Srpskog arhiva za celokupno lekarstvo. 

Plaketa Кomore dodeljena je pukovniku prof. dr Miroslavu Vukosavljeviću, koji je bio prvi predsednik Regionalne komore Beograda.

Pukovnik prof. dr Miroslav Vukosavljević, specijalista oftalmologije, redovni je profesor na predmetu oftalmologije Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu. Redovni je član Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika od 28. juna 2016. godine i obavlja dužnost načelnika Vojnomedicinske akademije.