Podrška LKS lekarima obolelim od COVID 19

Svim lekarima, našim članovima, koji su oboleli i hospitalizovani zbog infekcije COVID 19, planirana je jednokratna donacija u iznosu od 30.000 dinara.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti RLK kojoj lekar pripada:

Zahtev za isplatu jednokratne donacije članovima LKS (u prilogu)
Izveštaj o laboratorijskom testiranju
Otpusna lista sa bolničkog lečenja iz referentne zdravstvene ustanove za COVID 19 (ili potvrda o hospitalizaciji u privremenim bolnicama)

Podrška LKS porodici lekara preminulog od COVID 19

Za porodicu lekara, preminulog od posledica bolesti izazvane COVID 19, planirana je jednokratna donacija u visini od 100.000 dinara. 

Dokumentacija koju je potrebno priložiti RLK kojoj je lekar pripadao:

Zahtev za isplatu jednokratne donacije porodici preminulog člana LKS (u prilogu)
Izvod iz matične knjige umrlih
Medicinsku dokumentaciju
Izvod iz matične knjige rođenih/venčanih za člana porodice-podnosioca zahteva