Skip to main content

Obaveštenje o dodeli solidarne pomoći lekarima hospitalizovanim i preminulim usled COVID 19

Podrška LKS lekarima obolelim od COVID 19

Na osnovu odluke Skupštine Lekarske komore Srbije, koja se primenjuje počev od 14.08.2020. godine, svi zahtevi za isplatu solidarne pomoći u slučajevima obolelih od COVID 19, tretiraće se kao teška bolest sa komplikacijama, u skladu sa Pravilnikom o solidarnoj pomoći članovima LKS, o čemu će odlučivati Komisija Fonda solidarne pomoći RLK Beograda.

  • Odluka Skupštine LKS od 09.09.2020. godine

Uz zahtev za dodelu i isplatu solidarne pomoći neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

  • Dokaz o pozitivnom testu na COVID 19;
  • Dokaz o bolničkom lečenju
  • Dokaz da je u toku bolničkog lečenja korišćena potpora kiseonikom
  • Dokaz da je nastupila teža komplikacija u skladu sa Odlukom Skupštine LKS od 09.04.2021. godine

Podrška LKS porodici lekara preminulog od COVID 19

Za porodicu lekara, preminulog od posledica bolesti izazvane COVID 19, planirana je jednokratna donacija u visini od 100.000 dinara.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti RLK kojoj je lekar pripadao: