Skip to main content

Novi besplatni testovi u organizaciji LKS

Na onlajn platformu KME Lekarske komore Srbije postavljena su još 3 besplatna testa akreditovana od strane Zdravstvenog saveta Srbije u oktobarskom roku 2020.:

1. C-1-50/20 Kardiovaskularni sistem i Kovid-19 (30 pitanja, broj bodova - 3)

2. C-1-51/20 Radiološke manifestacije Kovid-19 pneumonije (30 pitanja, broj bodova - 3)

3. C-1-52/20 Šta je grip? (40 pitanja, broj bodova - 4)

Rešavanju besplatnih testova, kao i potrebnoj literaturi i autorskim radovima, možete pristupiti prijavom na: Testovi KME LKS