Skip to main content

Besplatni KME testovi u organizaciji LKS

U toku jednog dana, polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 11.

Polazniku se računa samo prvo (bilo da je uspešno ili neuspešno) rešavanje testa. Nije dozvoljeno isti test rešavati više puta.

Zdravstveni savet Srbije odobrio je akreditaciju sledećih testova u organizaciji Stručnih službi Lekarske komore Srbije i Regionalnih lekarskih komora.

Testovi koje možete rešavati besplatno:

  • C-1-15/23 – Postupak pred sudovima časti LKS (50 pitanja – 5 bodova za uspešno rešavanje)
  • C-1-17/23 – Krivično-pravna i građansko-pravna odgovornost lekara (50 pitanja – 5 bodova za uspešno rešavanje)
  • C-1-14/23 – Etički aspekt rada lekara i Kodeks medicinske etike LKS (50 pitanja – 5 bodova za uspešno rešavanje)
  • C-1-16/23 – Vođenje medicinske dokumentacije (50 pitanja – 5 bodova za uspešno rešavanje)
  • C-1-18/23 - Patološke osnove bolesti (30 pitanja - 3 boda za uspešno rešavanje),
  • C-1-19/23 - Uticaj Kovid 19 na nervne strukture i posledice koje ostavlja (30 pitanja - 3 boda za uspešno rešavanje),
  • C-1-20/23 - Tretman anafilakse (40 pitanja - 4 boda za uspešno rešavanje)
  • C-1-23/23 - Moždani udar - uzroci, simptomi i lečenje (30 pitanja - 3 boda za uspešno rešavanje)

Napominjemo da je neophodno da date tačan odgovor na najmanje 60% pitanja u okviru svakog testa kako biste uspešno položili i ostvarili pravo na sertifikat koji možete odštampati tako što ćete kliknuti na dugme „Preuzmite sertifikat“.

Rešavanju testova, kao i potrebnoj literaturi i autorskim radovima, možete pristupiti prijavom na:

Testovi KME LKS