Regionalna lekarska komora Beograda

Besplatni KME testovi u organizaciji LKS

VAŽNO - NAPOMENA

U toku jednog dana, polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9).

Polazniku se računa samo prvo (bilo da je uspešno ili neuspešno) rešavanje testa. Nije dozvoljeno isti test rešavati više puta!!!

Zdravstveni savet Srbije odobrio je akreditaciju sledećih testova u organizaciji Stručnih službi Lekarske komore Srbije i Regionalnih lekarskih komora.

  1. Testovi koje možete rešavati besplatno do 01. marta 2022. godine:

C-1-24/21 – Postupak pred sudovima časti LKS

(50 pitanja – minimum 30 tačnih odgovora; 5 bodova za uspešno rešavanje)

C-1-25/21 – Krivično-pravna i građansko-pravna odgovornost lekara

(50 pitanja – minimum 30 tačnih odgovora; 5 bodova za uspešno rešavanje)

C-1-26/21 – Etički aspekt rada lekara i Kodeks medicinske etike LKS

(50 pitanja – minimum 30 tačnih odgovora; 5 bodova za uspešno rešavanje)

C-1-27/21 – Vođenje medicinske dokumentacije

(50 pitanja – minimum 30 tačnih odgovora; 5 bodova za uspešno rešavanje)

Rešavanju testova, kao i potrebnoj literaturi i autorskim radovima, možete pristupiti prijavom na:

https://www.lkv.org.rs/PagesUser/TestLogin.aspx

  1. Testovi koje možete rešavati besplatno do 16. novembra 2022.godine:

C-1-50/20 – Kardiovaskularni sistem I Kovid 19

(30 pitanja – minimum 18 tačnih odgovora; 3 boda za uspešno rešavanje)

C-1-51/20 – Radiološke manifestacije Kovid-19 pneumonije

(30 pitanja – minimum 18 tačnih odgovora; 3 boda za uspešno rešavanje)

C-1-52/20 – Šta je grip?

(40 pitanja – minimum 24 tačna odgovora; 4 boda za uspešno rešavanje)

Rešavanju testova, kao i potrebnoj literaturi i autorskim radovima, možete pristupiti prijavom na:

https://www.lkv.org.rs/PagesUser/TestLogin.aspx