Skip to main content

Regionalna lekarska komora Beograda

Održan kongres „Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti”

Poštovane koleginice i kolege,

U prisustvu eminentnih predavača iz zemlje i inostranstva kao i velikog broja lekara, u Hotelu Zira, od 4. do 5. novembra 2021. godine, održan je prvi kongres Regionalne lekarske komore Beograda sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti”.

Kongres su otvorili i pozdravni govor uputili, direktor Lekarske komore Srbije dr Milan Dinić, predsednica Regionalne lekarske komore Beograda prof dr Olga Popović, predsednica Posebnog odbora za medicinsko obrazovanje RLK Beograda prof. dr Sandra Šipetić Grujičić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanje  prof. dr Darija Kisić-Tepavčević i državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek.

U okviru ovog Kongresa analiziran je značaj skrininga i svih drugih preventivnih mera u cilju smanjivanja oboljevanja i umiranja od malignih bolesti. Poseban akcenat je bio stavljen na sagledavanje epidemiološke situacije malignih bolesti u Republici Srbiji, kao i na rezultate dosadašnjeg organizovanog nacionalnog skrininga za rak dojke, grlića materice i kolorektuma. Pored toga slušaoci su upoznati i sa velikim brojem drugih skrining testova za rano otkrivanje malignih tumora.

Tokom dva dana Kongresa razmenjena su znanja, mišljenja i iskustva s kolegama iz zemlje i inostranstva i upoznati sa najnovijim trendovima.

Kongres je bio besplatan i nosio je 13 bodova za predavače i 8 bodova za učesnike.