Skip to main content

Nikad nije kasno!

Kampanja za vakcinaciju protiv Covid-19 UEMO-a, najbrojnije evropske organizacije lekara opšte/porodične medicine. Širom Evrope, lekari opšte /porodične medicine su neposredno uključeni u odgovor na pandemiju COVID-19. Profesija ne samo da je efikasno upravljala onima koji su se zarazili virusom, već je igrala značajnu ulogu i u prevenciji i u smanjenju prenošenja. Srećom, efikasne vakcine protiv COVID-19 su brzo razvijene i vlade širom sveta su se fokusirale na politike osmišljene da maksimiziraju njihovu isporuku populaciji. Postalo je jasno da su brzi, sistematski i široko rasprostranjeni programi vakcinacije odlučujući kako bi se smanjio prenos i smrtnost od COVID-19 i da opšta /porodična medicina mora biti u središtu toga.

Uprkos odličnoj dostupnosti većeg broja vakcina protiv Covida-19 u skoro svim evropskim državama i dalje postoji veliki broj građana koji nisu vakcinisani kompletno vakcinisani pa je ova edukativna animacija i smišljena u tu svrhu.