Skip to main content

Izbori 2022. godine

Rešenje o proglašenju - UKUPAN BROJ BIRAČA UPISAN U BIRAČKI SPISAK LKS


Konačna zbirna lista kandidata za članove Skupštine LKS i članove skupština RLK


Rok za predaju i povlačenje kandidatura

Danas, 18.04.2022. godine do 24.00 časova ističe rok za podnošenje kandidatura za članove Skupštine LKS i članove skupština RLK. Kancelarije u sedištu regionalnih lekarskih komora će danas, 18.04.2022. godine primati kandidature, koje se podnose lično, do 24.00 časova.

Rok za povlačenje kandidatura je do petka, 22.04.2022. godine do 24.00 časova, preko regionalnih lekarskih komora.


Odluka o biračkim mestima


Izvod iz evidencije članova Lekarske komore Srbije - Regionalna lekarska komora Beograda po izbornim jedinicama - posebno za lekare iz države i privante prakse.


Informacija o podnošenju kandidatura za članove skupština LKS i RLK

Obaveštavaju se članovi Lekarske komore Srbije da su raspisani izbori za članove Skupštine LKS i članove skupština regionalnih lekarskih komora i da će se održati 08. maja 2022.godine.

Zainteresovani članovi obrasce kandidatura mogu preuzeti u regionalnoj lekarskoj komori u kojoj su upisani u Imenik Komore.

Obrasci za kandidature se preuzimaju lično, a popunjeni obrasci za kandidatute za navedene organe predaju se lično u sedištu regionalne lekarske komore u kojoj su kandidati upisani u Imenik Komore.

Uz popunjene obrasce kandidati predaju fotokopiju lične karte i očitanu ličnu kartu (LKS sa čipom) i potrdu da je kandidat upisan u Imenik komore kao redovan član, izdatu od strane regionalne lekarske komore.


Poslovnik o radu CIK LKS i Rokovnik za vršenje izbornih radnji

Dana 22.03.2022. godine Centralna izborna komisija LKS je, na 1. sednici održanoj u Beogradu, donela Poslovnik o radu CIK LKS i Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za članove skupština LKS i RLK.


Redovni izbori za članove Skupštine Lekarske komore Srbije i članove skupština regionalnih lekarskih komora biće održani u nedelju 08. maja 2022. godine.

Svi redovni članovi Lekarske komore Srbije imaju pravo da uzmu učešće na izborima i izaberu svoje predstavnike u Skupštini LKS i skupštinama RLK. Glasanje se sprovodi po teritorijalnom principu, po izbornim jedinicama formiranim na teritoriji regionalnih lekarskih komora.