Skip to main content

Novi Pravilnik o solidarnoj pomoći članovima

Obaveštavamo Vas da je donet novi Pravilnik o solidarnoj pomoći članovima Lekarske komore Srbije i članovima njihovih užih porodica. Detaljnije možete pročitati na stranici
SOLIDARNA POMOĆ