Skip to main content

Regionalna lekarska komora Beograda

Pravilnik o dodeli sredstava za učestvovanje na naučnim i stručnim skupovima i stručnom usavršavanju članova LKS