Skip to main content

Saradnja LKS sa Institutom za medicinska istraživanja

Lekarska komora Srbije i Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu zaključili su 4. jula 2023. Ugovor o naučnoj, poslovno-tehničkoj saradnji i suizdavaštvu.

Lekarska komora Srbije, kao izdavač, i Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, kao suizdavač, zaključili su Ugovor o naučnoj, poslovno-tehničkoj saradnji i suizdavaštvu sa ciljem razmene znanja i naučnih informacija kroz suizdavaštvo publikacije - naučno-stručnog časopisa „Srpski medicinski časopis Lekarske komore Srbije”. 

Kroz saradnju, Lekarska komora Srbije i Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, radiće zajednički na razvoju i podsticanju zajedničkih edukacija, seminara, konferencija i kongresa, kao i drugih aktivnosti koje su od zajedničkog interesa i koristi.